• ഇന്ദിരാഭവനില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രി കെ . കരുണാകരന്റെ 97 ാം ജന്മദിനാഘോഷം

 • ഇന്ദിരാഭവനില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രി കെ . കരുണാകരന്റെ 97 ാം ജന്മദിനാഘോഷം

 • അരുവിക്കരയിലെ കൊട്ടികലാശത്തില്‍ നിന്നും..

 • അരുവിക്കരയിലെ കൊട്ടികലാശത്തില്‍ നിന്നും..

 • അരുവിക്കരയിലെ കൊട്ടികലാശത്തില്‍ നിന്നും..

 • അരുവിക്കരയിലെ കൊട്ടികലാശത്തില്‍ നിന്നും..

 • അരുവിക്കരയിലെ കൊട്ടികലാശത്തില്‍ നിന്നും..

 • അരുവിക്കരയിലെ കൊട്ടികലാശത്തില്‍ നിന്നും..

 • അരുവിക്കരയിലെ കൊട്ടികലാശത്തില്‍ നിന്നും..

 • അരുവിക്കരയിലെ കൊട്ടികലാശത്തില്‍ നിന്നും..

 • അരുവിക്കരയിലെ കൊട്ടികലാശത്തില്‍ നിന്നും..

 • അരുവിക്കരയിലെ കൊട്ടികലാശത്തില്‍ നിന്നും..

 • അരുവിക്കരയിലെ കൊട്ടികലാശത്തില്‍ നിന്നും..

 • അരുവിക്കരയിലെ കൊട്ടികലാശത്തില്‍ നിന്നും..

 • IMG-20150625-WA0000.jpg

 • വി.എം.സുധീരന്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ യോഗത്തില്‍

 • KSHBOO4.jpg

 • എ.കെ.ആന്‍റണി അരുവിക്കരയിലെ പ്രചരണ യോഗത്തില്‍.

 • ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി അരുവികക്രയിലെ പ്രചരണ യോഗത്തില്‍

 • വി.എം.സുധീരന്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ യോഗത്തില്‍

 • ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി അരുവികക്രയിലെ പ്രചരണ യോഗത്തില്‍

 • അരുവിക്കരയില്‍ ശബരീ തരംഗം.

 • അരുവിക്കരയില്‍ ശബരീ തരംഗം.

 • യു.ഡി.എഫ് അരുവിക്കര നിയോജകമണ്ഡലം തിരഞ്ഞെടുപ്പു കണ്‍വെന്‍ഷന്‍

 • യു.ഡി.എഫ് അരുവിക്കര നിയോജകമണ്ഡലം തിരഞ്ഞെടുപ്പു കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തക സമിതി അംഗം എ.കെ ആന്റണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

 • യു.ഡി.എഫ് അരുവിക്കര നിയോജകമണ്ഡലം തിരഞ്ഞെടുപ്പു കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് വി.എം സുധീരന്‍ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു.

 • യു.ഡി.എഫ് അരുവിക്കര നിയോജകമണ്ഡലം തിരഞ്ഞെടുപ്പു കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു.

 • യു.ഡി.എഫ് അരുവിക്കര നിയോജകമണ്ഡലം തിരഞ്ഞെടുപ്പു കണ്‍വെന്‍ഷന്‍

 • യു.ഡി.എഫ് അരുവിക്കര നിയോജകമണ്ഡലം തിരഞ്ഞെടുപ്പു കണ്‍വെന്‍ഷന്‍

 • യു.ഡി.എഫ് അരുവിക്കര നിയോജകമണ്ഡലം തിരഞ്ഞെടുപ്പു കണ്‍വെന്‍ഷന്‍

 • യു.ഡി.എഫ് അരുവിക്കര നിയോജകമണ്ഡലം തിരഞ്ഞെടുപ്പു കണ്‍വെന്‍ഷന്‍

 • അരുവിക്കര നിയോജകമണ്ഡലം യു.ഡി.എഫ്. കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം

 • തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്‍റെ വഴികളില്‍.

 • തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്‍റെ വഴികളില്‍.

 • തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്‍റെ വഴികളില്‍.

 • തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്‍റെ വഴികളില്‍.

 • തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്‍റെ വഴികളില്‍.

 • തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്‍റെ വഴികളില്‍.

 • തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്‍റെ വഴികളില്‍.

 • തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്‍റെ വഴികളില്‍.

 • തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്‍റെ വഴികളില്‍.

 • തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്‍റെ വഴികളില്‍.

 • തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്‍റെ വഴികളില്‍.

 • തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്‍റെ വഴികളില്‍.

 • പ്രചാരണ പരിപാടിയിൽ

 • പ്രചാരണ പരിപാടിയിൽ

 • പ്രചാരണ പരിപാടിയിൽ

 • അരുവിക്കരയിലെ യു.ഡി.എഫ്. സ്ഥാനാര്‍ഥി കെ.എസ്. ശബരീനാഥന്‍ കെ.പി.സി.സി. ഓഫീസില്‍ വി.എം.സുധീരനോപ്പം

 • അരുവിക്കരയിലെ യു.ഡി.എഫ്. സ്ഥാനാര്‍ഥി കെ.എസ്. ശബരീനാഥന്‍ ഡി.സി.സി. ഓഫീസില്‍ പ്രസിഡന്റ്‌ കരകുളം കൃഷ്ണപിള്ളയോടൊപ്പം

 • കോണ്‍ഗ്രസ് ഉപാദ്ധ്യക്ഷന്‍ ശ്രീ. രാഹുല്‍ ഗാന്ധി യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് സംസ്ഥാനസമ്മേളന വേദിയില്‍

 • കോണ്‍ഗ്രസ് ഉപാദ്ധ്യക്ഷന്‍ ശ്രീ. രാഹുല്‍ ഗാന്ധി യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് സംസ്ഥാനസമ്മേളന വേദിയില്‍

 • കോണ്‍ഗ്രസ് ഉപാദ്ധ്യക്ഷന്‍ ശ്രീ. രാഹുല്‍ ഗാന്ധി യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് സംസ്ഥാനസമ്മേളന വേദിയില്‍

 • കോണ്‍ഗ്രസ് ഉപാദ്ധ്യക്ഷന്‍ ശ്രീ. രാഹുല്‍ ഗാന്ധി യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് സംസ്ഥാനസമ്മേളന വേദിയില്‍

 • കോണ്‍ഗ്രസ് ഉപാദ്ധ്യക്ഷന്‍ ശ്രീ. രാഹുല്‍ ഗാന്ധി യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് സംസ്ഥാനസമ്മേളന വേദിയില്‍

 • കോണ്‍ഗ്രസ് ഉപാദ്ധ്യക്ഷന്‍ ശ്രീ. രാഹുല്‍ ഗാന്ധി യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് സംസ്ഥാനസമ്മേളന വേദിയില്‍

 • 11212679_1636582703242013_2698297179514267967_o.jpg

 • ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി ചാവക്കാട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കോളനി സന്ദർശിക്കുന്നു.

 • ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി ചാവക്കാട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കോളനി സന്ദർശിക്കുന്നു.

 • രാഹുൽ ഗാന്ധി രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുത്ത ചാവക്കാട്ടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സംഗമം വേദിയിൽ നിന്ന്

 • രാഹുൽ ഗാന്ധി രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുത്ത ചാവക്കാട്ടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സംഗമം വേദിയിൽ നിന്ന്

 • രാഹുൽ ഗാന്ധി രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുത്ത ചാവക്കാട്ടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സംഗമം വേദിയിൽ നിന്ന്

 • രാഹുൽ ഗാന്ധി രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുത്ത ചാവക്കാട്ടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സംഗമം വേദിയിൽ നിന്ന്

 • രാഹുൽ ഗാന്ധി രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുത്ത ചാവക്കാട്ടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സംഗമം വേദിയിൽ നിന്ന്

 • രാഹുൽ ഗാന്ധി രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുത്ത ചാവക്കാട്ടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സംഗമം വേദിയിൽ നിന്ന്

 • റബ്ബർ കർഷകപ്രതിനിധികളുമായി കോൺഗ്രസ് ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ ശ്രീ. രാഹുൽ ഗാന്ധി ആലുവ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വച്ച് നടത്തിയ ആശയവിനിമയത്തിൽ നിന്ന്.

 • റബ്ബർ കർഷകപ്രതിനിധികളുമായി കോൺഗ്രസ് ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ ശ്രീ. രാഹുൽ ഗാന്ധി ആലുവ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വച്ച് നടത്തിയ ആശയവിനിമയത്തിൽ നിന്ന്.

 • യു.ഡി.എഫിന്റെ മേഖലാ ജാഥകള്‍ക്ക് വര്‍ണ്ണാഭമായ തുടക്കം.

 • രാജീവ്ഗാന്ധി ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് ഡയറക്ടര്‍ ബോര്‍ഡ് യോഗം കെ.പി.സി.സി. പ്രസിഡന്റ്‌ വി.എം.സുധീരന്‍, മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി , മന്ത്രി രമേശ്‌ ചെന്നിത്തല, തെന്നല ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള, ഹിദുര്‍മുഹമ്മദ്‌, തലേക്കുന്നില്‍ ബഷീര്‍ , പ്രൊഫ്.ജി ബാലചന്ദ്രന്‍ , എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഇന്ദിരാഭവനില്‍ ചേര്‍ന്നപ്പോള്‍.

 • സംസ്ഥാന മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കോണ്‍ഗ്രസ്‌ നേതൃയോഗം കെ.പി.സി.സി. പ്രസിഡന്റ്‌ വി.എം.സുധീരന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

 • നഫീസത്ത് ബീവി അനുസ്മരണ സമ്മേളനം

 • മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കൊല്ലത്തെ ജനസമ്പര്‍ക്കപരിപാടിയില്‍ കെ.പി.സി.സി.യുടെ ആശംസയുമായി കെ.പി.സി.സി. പ്രസിഡന്റ്‌ വി.എം.സുധീരന്‍ എത്തിയപ്പോള്‍.

 • തിരുവനന്തപുരത്ത് അഭയകേന്ദ്രത്തിലെ അന്തേവാസികളോടൊപ്പം കെ.പി.സി.സി. പ്രസിഡന്റ്‌ വി.എം.സുധീരന്‍.

 • കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ ജനദ്രോഹനയങ്ങള്‍ക്കെതിരെ കോണ്‍ഗ്രസ്സ് നടത്തുന്ന 3-ാം ഘട്ടസമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ധര്‍ണ്ണയുടെ സംസ്ഥനതല ഉദ്ഘാടനം കെ.പി.സി.സി. പ്രസിഡന്റ് വി.എം. സുധീരന്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു.

 • തൃശ്ശൂർ പഴുവിലിൽ വച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ട ജനതാദൾ (യു) പ്രവർത്തകൻ ദീപക്കിന്റെ വീട് കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റ്‌ വി.എം.സുധീരന്‍ സന്ദർശിച്ചു.

 • പി.ടി. ചാക്കോയുടെ ഛായാചിത്രം കെ.പി.സി.സി. ആസ്ഥാനമായ ഇന്ദിരാഭവനില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകസമിതി അംഗം എ.കെ. ആന്റണി അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു.

 • സര്‍ക്കാര്‍ ഏകോപന സമിതി യോഗം.

 • ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി ചാവക്കാട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കോളനി സന്ദർശിക്കുന്നു.

UDF Government Achievements

Oommen Chandy

Oommen Chandy speaks

The Congress party is grateful to the people of Kerala for the confidence bestowed to forming the Government. The Government is firm on fullfilling the aspirations and development dreams of our people to take the state to the next level of inclusive growth. Development with ...

more
A K Antony

A K Antony speaks

The congress party in Kerala is united than ever under the leadership of Ramesh Chennithala and OOmmen Chandy. Both Government and Party goes in tandem, now it is the responsibility of congress party workers to support the Government and party together to deliver all it's ...

more
Vayalar Ravi

Vayalar Ravi speaks

The Congress party in Kerala has the responsibility to make people aware about the development activities and pro poor policies of both Central and Kerala Governments. The people of our state will be measuring the Governments with their precise polictical understanding. The office bearers and ...

more
Ramesh Chennithala

Ramesh Chennithala speaks

Last 8 years had been one of the best period in my political career filled with action plan, hard work and achievements. I am happy that, the tradition of KPCC will be taken to new heights with the leadership of V.M.Sudheeran. We can expect ...

more

Facebook Updates

7 likes, 0 comments2 hours ago

#KhooniVyapam #ModiGate #PDSScam

225 likes, 10 comments14 hours ago

മുതിര്‍ന്ന പത്രപ്രവര്‍ത്തകനും, മാതൃഭൂമി ഡെപ്യൂട്ടി..

18 likes, 13 comments18 hours ago

സി.കേശവന്റെ ജനാധിപത്യ ബോധവും മനുഷ്യത്വവും ആദര്‍ശധീരതയും..

38 likes, 4 comments18 hours ago

മുന്‍ തിരുകൊച്ചി മുഖ്യമന്തിയും കോണ്‍ഗ്രസ്സ് നേതാവുമായിരുന്ന..

45 likes, 0 comments1 day ago

KPCC President

I am humbled and privileged for being entrusted with the position of KPCC President by Sonia Gandhi and central leadership of Congress. I will be indebted to the confidence bestowed in my abilities to lead the party in the state of Kerala. As a disciplined, committed congress man, I will discharge my duties with determination and courage to make our party a political force that is loved and respected by the people. more

opinion corner

എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ സെല്‍ ഫലപ്രദമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ അടിയന്തിര നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് വി.എം. സുധീരന്‍
എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ സെല്‍ ഫലപ്രദമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ അടിയന്തിര നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് വി.എം. സുധീരന്‍

എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ സെല്‍ ഫലപ്രദമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ അടിയന്തിര നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കെ.പി.സി.സി. പ്രസിഡന്റ് വി.എം. സുധീരന്‍ സര്‍ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.|എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ സെല്‍ യോഗം കൃത്യമായി ചേരാത്തതുകൊണ്ട് ദുരിതബാധിതര്‍ക്ക് ആശ്വാസം നല്‍കുന്നതിനായി നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങള്‍പോലും യഥാസമയം നടപ്പിലാക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നു സുധീരന്‍ പറഞ്ഞു. ഈ ...

more
ഒറ്റക്കെട്ടായി നടത്തിയ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ വിജയമാണ് അരുവിക്കരയിലേത്:വി.എം. സുധീരന്‍
ഒറ്റക്കെട്ടായി നടത്തിയ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ വിജയമാണ് അരുവിക്കരയിലേത്:വി.എം. സുധീരന്‍

കോണ്‍ഗ്രസ്സും യു.ഡി.എഫ്. ഘടകകക്ഷികളും നേതാക്കളും പ്രവര്‍ത്തകരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നടത്തിയ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ വിജയമാണ് അരുവിക്കരയിലേത്. ഒരൊറ്റപാര്‍ട്ടി എന്നുള്ള നിലയിലാണ് പ്രവര്‍ത്തനം മുന്നോട്ട് നീക്കിയത്. ഐക്യത്തിന്റെ നേട്ടമാണീ വിജയം. ജി. കാര്‍ത്തികേയന്റെ ദീപ്തമായ സ്മരണയോട് അരുവിക്കരക്കാരുടെ ഹൃദയവികാരം പ്രതിഫലിച്ചു. ശബരീനാഥന്റെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിത്വം ജനസ്വീകാര്യത കൈവരിച്ചു. ശ്രീ. ...

more
ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷക്കൊത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ ശബരിനാഥനു കഴിയും:ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി
ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷക്കൊത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ ശബരിനാഥനു കഴിയും:ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി

അരുവിക്കര നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷക്കൊത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ ശബരിനാഥനു കഴിയുമെന്ന ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജയത്തിനു കാരണമായത്. ഈ ജയത്തിലെ ഒരു വലിയ ഘടകം യു. ഡി. എഫിന്റെ ഒറ്റക്കെട്ടായ പ്രവർത്തനമാണ്. യു. ഡി. എഫിന്റെ മുഴുവൻ നേതാക്കളും ഒന്നിച്ചണിനിരന്ന് ശബരിനാഥന്റെ ...

more

news corner

Playlist: ജനപക്ഷയാത്ര സന്ദേശഗീതങ്ങള്‍