• കെ.പി.സി.സി. ഐ.റ്റി. സെല്ലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ദിരാഭവനില്‍ നടന്ന സെമിനാര്‍

 • കെ.പി.സി.സി. ഐ.റ്റി. സെല്ലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ദിരാഭവനില്‍ നടന്ന സെമിനാര്‍

 • കെ.പി.സി.സി. ഐ.റ്റി. സെല്ലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ദിരാഭവനില്‍ നടന്ന സെമിനാര്‍

 • കെ.പി.സി.സി. ഐ.റ്റി. സെല്ലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ദിരാഭവനില്‍ നടന്ന സെമിനാര്‍

 • കെ.പി.സി.സി. ഐ.റ്റി. സെല്ലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ദിരാഭവനില്‍ നടന്ന സെമിനാര്‍

 • കെ.പി.സി.സി. ഐ.റ്റി. സെല്ലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ദിരാഭവനില്‍ നടന്ന സെമിനാര്‍

 • കെ.പി.സി.സി. ഐ.റ്റി. സെല്ലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ദിരാഭവനില്‍ നടന്ന സെമിനാര്‍

 • കെ.പി.സി.സി. ഐ.റ്റി. സെല്ലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ദിരാഭവനില്‍ നടന്ന സെമിനാര്‍

 • കെ.പി.സി.സി. ഐ.റ്റി. സെല്ലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ദിരാഭവനില്‍ നടന്ന സെമിനാര്‍

 • കെ.പി.സി.സി. ഐ.റ്റി. സെല്ലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ദിരാഭവനില്‍ നടന്ന സെമിനാര്‍

 • കെ.പി.സി.സി. ഐ.റ്റി. സെല്ലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ദിരാഭവനില്‍ നടന്ന സെമിനാര്‍

 • കെ.പി.സി.സി. ഐ.റ്റി. സെല്ലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ദിരാഭവനില്‍ നടന്ന സെമിനാര്‍

 • യു.ഡി.എഫ്. മീറ്റിങ്ങില്‍.

 • കേരള പ്രദേശ്‌ മഹിളാ കോണ്‍ഗ്രസ്‌ സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യുട്ടീവ്‌ മീറ്റിങ്ങില്‍ കെ.പി.സി.സി. പ്രസിഡന്റ്‌ വി.എം സുധീരന്‍ സംസാരിക്കുന്നു.

 • DSC_5826.JPG

 • ജനക്ഷേമം മുന്‍നിര്‍ത്തിയുള്ള തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പ്രകടനപത്രിക യുഡിഎഫ് പുറത്തിറക്കി.

 • ഐ.എന്‍.ടി.യു.സി. സംസ്ഥാന നേതൃ ക്യാമ്പില്‍ കെ.പി.സി.സി. പ്രസിഡന്റ്‌ വി.എം.സുധീരന്‍

 • ശ്രീചിത്രാപൂവര്‍ഹോമിലെ അന്തേവാസികളോടൊപ്പം കെ.പി.സി.സി. പ്രസിഡന്റ് വി.എം. സുധീരന്‍ ജൈവകൃഷി നടത്തി.

 • ശ്രീചിത്രാപൂവര്‍ഹോമിലെ അന്തേവാസികളോടൊപ്പം കെ.പി.സി.സി. പ്രസിഡന്റ് വി.എം. സുധീരന്‍ ജൈവകൃഷി നടത്തി.

 • ശ്രീചിത്രാപൂവര്‍ഹോമിലെ അന്തേവാസികളോടൊപ്പം കെ.പി.സി.സി. പ്രസിഡന്റ് വി.എം. സുധീരന്‍ ജൈവകൃഷി നടത്തി.

 • രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ 147-ാം ജന്മദിന വാര്‍ഷികവും മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ലാല്‍ ബഹദൂര്‍ ശാസ്ത്രിയുടെ 111-ാം ജന്മദിന വാര്‍ഷികവും മുന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കെ. കാമരാജിന്റെ 40-ാം ചരമവാര്‍ഷികവും പ്രമാണിച്ച് കെ.പി.സി.സി.യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ഇന്ദിരാഭവനില്‍ നടന്ന അനുസ്മരണസമ്മേളനം.

 • രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ 147-ാം ജന്മദിന വാര്‍ഷികവും മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ലാല്‍ ബഹദൂര്‍ ശാസ്ത്രിയുടെ 111-ാം ജന്മദിന വാര്‍ഷികവും മുന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കെ. കാമരാജിന്റെ 40-ാം ചരമവാര്‍ഷികവും പ്രമാണിച്ച് കെ.പി.സി.സി.യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ഇന്ദിരാഭവനില്‍ നടന്ന അനുസ്മരണസമ്മേളനം.

 • രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ 147-ാം ജന്മദിന വാര്‍ഷികവും മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ലാല്‍ ബഹദൂര്‍ ശാസ്ത്രിയുടെ 111-ാം ജന്മദിന വാര്‍ഷികവും മുന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കെ. കാമരാജിന്റെ 40-ാം ചരമവാര്‍ഷികവും പ്രമാണിച്ച് കെ.പി.സി.സി.യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ഇന്ദിരാഭവനില്‍ നടന്ന അനുസ്മരണസമ്മേളനം.

 • രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ 147-ാം ജന്മദിന വാര്‍ഷികവും മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ലാല്‍ ബഹദൂര്‍ ശാസ്ത്രിയുടെ 111-ാം ജന്മദിന വാര്‍ഷികവും മുന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കെ. കാമരാജിന്റെ 40-ാം ചരമവാര്‍ഷികവും പ്രമാണിച്ച് കെ.പി.സി.സി.യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ഇന്ദിരാഭവനില്‍ നടന്ന അനുസ്മരണസമ്മേളനം.

 • DSC_5347.jpg

 • DSC_5367.jpg

 • ചാവക്കാട് കൊല്ലപ്പെട്ട കോണ്‍ഗ്രസ്‌ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ ഹനീഫയുടെ കുടുംബത്തിന് കെ.പി.സി.സി. സ്വരൂപിച്ച സഹായധനം കെ.പി.സി.സി. പ്രസിഡന്റ്‌ വി.എം.സുധീരന്‍ കൈമാറി

 • ചാവക്കാട് കൊല്ലപ്പെട്ട കോണ്‍ഗ്രസ്‌ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ ഹനീഫയുടെ കുടുംബത്തിന് കെ.പി.സി.സി. സ്വരൂപിച്ച സഹായധനം കെ.പി.സി.സി. പ്രസിഡന്റ്‌ വി.എം.സുധീരന്‍ കൈമാറി

 • കെ.പി.സി.സി. നിര്‍വ്വാഹകസമിതി അംഗങ്ങള്‍ (വിശാല എക്‌സിക്യൂട്ടിവ്), കെ.പി.സി.സി. അംഗങ്ങള്‍, മന്ത്രിമാര്‍, പാര്‍ലമെന്ററി പാര്‍ട്ടി ഭാരവാഹികള്‍, എം.പി.മാര്‍, എം.എല്‍.എ.മാര്‍, ഡി.സി.സി. പ്രസിഡന്റുമാര്‍, എക്‌സ് ഒഫീഷ്യോ അംഗങ്ങള്‍, സ്ഥിരം ക്ഷണിതാക്കള്‍, പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കള്‍, വക്താക്കള്‍, പോഷകസംഘടനകളുടെയും സെല്ലുകളുടെയും സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റുമാര്‍ എന്നിവരുടെ സംയുക്തയോഗത്തില്‍

 • കെ.പി.സി.സി. നിര്‍വ്വാഹകസമിതി അംഗങ്ങള്‍ (വിശാല എക്‌സിക്യൂട്ടിവ്), കെ.പി.സി.സി. അംഗങ്ങള്‍, മന്ത്രിമാര്‍, പാര്‍ലമെന്ററി പാര്‍ട്ടി ഭാരവാഹികള്‍, എം.പി.മാര്‍, എം.എല്‍.എ.മാര്‍, ഡി.സി.സി. പ്രസിഡന്റുമാര്‍, എക്‌സ് ഒഫീഷ്യോ അംഗങ്ങള്‍, സ്ഥിരം ക്ഷണിതാക്കള്‍, പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കള്‍, വക്താക്കള്‍, പോഷകസംഘടനകളുടെയും സെല്ലുകളുടെയും സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റുമാര്‍ എന്നിവരുടെ സംയുക്തയോഗത്തില്‍

 • കെ.പി.സി.സി. നിര്‍വ്വാഹകസമിതി അംഗങ്ങള്‍ (വിശാല എക്‌സിക്യൂട്ടിവ്), കെ.പി.സി.സി. അംഗങ്ങള്‍, മന്ത്രിമാര്‍, പാര്‍ലമെന്ററി പാര്‍ട്ടി ഭാരവാഹികള്‍, എം.പി.മാര്‍, എം.എല്‍.എ.മാര്‍, ഡി.സി.സി. പ്രസിഡന്റുമാര്‍, എക്‌സ് ഒഫീഷ്യോ അംഗങ്ങള്‍, സ്ഥിരം ക്ഷണിതാക്കള്‍, പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കള്‍, വക്താക്കള്‍, പോഷകസംഘടനകളുടെയും സെല്ലുകളുടെയും സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റുമാര്‍ എന്നിവരുടെ സംയുക്തയോഗത്തില്‍

 • കെ.പി.സി.സി. നിര്‍വ്വാഹകസമിതി അംഗങ്ങള്‍ (വിശാല എക്‌സിക്യൂട്ടിവ്), കെ.പി.സി.സി. അംഗങ്ങള്‍, മന്ത്രിമാര്‍, പാര്‍ലമെന്ററി പാര്‍ട്ടി ഭാരവാഹികള്‍, എം.പി.മാര്‍, എം.എല്‍.എ.മാര്‍, ഡി.സി.സി. പ്രസിഡന്റുമാര്‍, എക്‌സ് ഒഫീഷ്യോ അംഗങ്ങള്‍, സ്ഥിരം ക്ഷണിതാക്കള്‍, പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കള്‍, വക്താക്കള്‍, പോഷകസംഘടനകളുടെയും സെല്ലുകളുടെയും സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റുമാര്‍ എന്നിവരുടെ സംയുക്തയോഗത്തില്‍

 • കെ.പി.സി.സി. നിര്‍വ്വാഹകസമിതി അംഗങ്ങള്‍ (വിശാല എക്‌സിക്യൂട്ടിവ്), കെ.പി.സി.സി. അംഗങ്ങള്‍, മന്ത്രിമാര്‍, പാര്‍ലമെന്ററി പാര്‍ട്ടി ഭാരവാഹികള്‍, എം.പി.മാര്‍, എം.എല്‍.എ.മാര്‍, ഡി.സി.സി. പ്രസിഡന്റുമാര്‍, എക്‌സ് ഒഫീഷ്യോ അംഗങ്ങള്‍, സ്ഥിരം ക്ഷണിതാക്കള്‍, പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കള്‍, വക്താക്കള്‍, പോഷകസംഘടനകളുടെയും സെല്ലുകളുടെയും സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റുമാര്‍ എന്നിവരുടെ സംയുക്തയോഗത്തില്‍

 • കെ.പി.സി.സി. നിര്‍വ്വാഹകസമിതി അംഗങ്ങള്‍ (വിശാല എക്‌സിക്യൂട്ടിവ്), കെ.പി.സി.സി. അംഗങ്ങള്‍, മന്ത്രിമാര്‍, പാര്‍ലമെന്ററി പാര്‍ട്ടി ഭാരവാഹികള്‍, എം.പി.മാര്‍, എം.എല്‍.എ.മാര്‍, ഡി.സി.സി. പ്രസിഡന്റുമാര്‍, എക്‌സ് ഒഫീഷ്യോ അംഗങ്ങള്‍, സ്ഥിരം ക്ഷണിതാക്കള്‍, പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കള്‍, വക്താക്കള്‍, പോഷകസംഘടനകളുടെയും സെല്ലുകളുടെയും സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റുമാര്‍ എന്നിവരുടെ സംയുക്തയോഗത്തില്‍

 • കെ.പി.സി.സി. നിര്‍വ്വാഹകസമിതി അംഗങ്ങള്‍ (വിശാല എക്‌സിക്യൂട്ടിവ്), കെ.പി.സി.സി. അംഗങ്ങള്‍, മന്ത്രിമാര്‍, പാര്‍ലമെന്ററി പാര്‍ട്ടി ഭാരവാഹികള്‍, എം.പി.മാര്‍, എം.എല്‍.എ.മാര്‍, ഡി.സി.സി. പ്രസിഡന്റുമാര്‍, എക്‌സ് ഒഫീഷ്യോ അംഗങ്ങള്‍, സ്ഥിരം ക്ഷണിതാക്കള്‍, പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കള്‍, വക്താക്കള്‍, പോഷകസംഘടനകളുടെയും സെല്ലുകളുടെയും സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റുമാര്‍ എന്നിവരുടെ സംയുക്തയോഗത്തില്‍

 • കെ.എം. ചാണ്ടി അനുസ്മരണം

 • കെ.എം. ചാണ്ടി അനുസ്മരണം

 • മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെജന്മദിനം സദ്ഭാവനാദിനമായി കെ.പി.സി.സി.യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ആചരിച്ചു.

 • മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെജന്മദിനം സദ്ഭാവനാദിനമായി കെ.പി.സി.സി.യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ആചരിച്ചു.

 • പാര്‍ട്ടി - സര്‍ക്കാര്‍ ഏകോപന സമിതി യോഗത്തില്‍ നിന്ന്.

 • തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയുടെ അഴിമതി ഭരണത്തിനെതിരെ ഡി.സി.സി. സംഘടിപ്പിച്ച നഗരസഭാ ഉപരോധം കെ.പി.സി.സി. പ്രസിഡന്റ്‌ വി.എം. സുധീരന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

 • ഇന്ദിരാഭവനില്‍ കെ.പി.സി.സി വിചാര്‍ വിഭാഗ് സംഘടിപ്പിച്ച സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷാ വിജയികള്‍ക്ക് നല്‍കിയ അനുമോദന സമ്മേളനം

 • ഇന്ദിരാഭവനില്‍ കെ.പി.സി.സി വിചാര്‍ വിഭാഗ് സംഘടിപ്പിച്ച സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷാ വിജയികള്‍ക്ക് നല്‍കിയ അനുമോദന സമ്മേളനം

 • ഐ.എന്‍.ടി.യു.സി സംസ്ഥാനനേതൃയോഗത്തിനെത്തിയ കെ.പി.സി.സി. പ്രസിഡന്റ്‌ വി.എം. സുധീരനെ അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റ്‌ സഞ്ജീവ റെഡി സ്വീകരിക്കുന്നു. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ്‌ ആര്‍. ചന്ദ്രശേഖരന്‍ സമീപം.

 • ഇന്ദിരാഭവനില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രി കെ . കരുണാകരന്റെ 97 ാം ജന്മദിനാഘോഷം

 • ഇന്ദിരാഭവനില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രി കെ . കരുണാകരന്റെ 97 ാം ജന്മദിനാഘോഷം

 • ഐ.എന്‍.ടി.യു.സി. സംസ്ഥാന നേതൃ ക്യാമ്പില്‍ കെ.പി.സി.സി. പ്രസിഡന്റ്‌ വി.എം.സുധീരന്‍

UDF Government Achievements

Oommen Chandy

Oommen Chandy speaks

The Congress party is grateful to the people of Kerala for the confidence bestowed to forming the Government. The Government is firm on fullfilling the aspirations and development dreams of our people to take the state to the next level of inclusive growth. Development with ...

more
A K Antony

A K Antony speaks

The congress party in Kerala is united than ever under the leadership of Ramesh Chennithala and OOmmen Chandy. Both Government and Party goes in tandem, now it is the responsibility of congress party workers to support the Government and party together to deliver all it's ...

more
Vayalar Ravi

Vayalar Ravi speaks

The Congress party in Kerala has the responsibility to make people aware about the development activities and pro poor policies of both Central and Kerala Governments. The people of our state will be measuring the Governments with their precise polictical understanding. The office bearers and ...

more
Ramesh Chennithala

Ramesh Chennithala speaks

Last 8 years had been one of the best period in my political career filled with action plan, hard work and achievements. I am happy that, the tradition of KPCC will be taken to new heights with the leadership of V.M.Sudheeran. We can expect ...

more

Facebook Updates

KPCC President

I am humbled and privileged for being entrusted with the position of KPCC President by Sonia Gandhi and central leadership of Congress. I will be indebted to the confidence bestowed in my abilities to lead the party in the state of Kerala. As a disciplined, committed congress man, I will discharge my duties with determination and courage to make our party a political force that is loved and respected by the people. more

opinion corner

വികസനവും കരുതലും: യുഡിഎഫ് പ്രകടന പത്രികയുടെ പൂര്‍ണ്ണരൂപം
വികസനവും കരുതലും: യുഡിഎഫ് പ്രകടന പത്രികയുടെ പൂര്‍ണ്ണരൂപം

വികസനവും കരുതലും ...

more
ഹര്‍ത്താല്‍ നിയന്ത്രണ ബില്‍: ഒരു പുതുയുഗത്തിന്റെ നാന്ദി
ഹര്‍ത്താല്‍ നിയന്ത്രണ ബില്‍: ഒരു പുതുയുഗത്തിന്റെ നാന്ദി

വിയോജിപ്പും, പ്രതിഷേധങ്ങളും, എതിര്‍പ്പുകളും ജനാധിപത്യസംസ്‌കാരത്തിന്റെ ജീവവായുവാണ്. അവയെ ഞെരിച്ചമര്‍ത്തിമുന്നോട്ട് പോകാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളും, രാഷ്ട്രങ്ങളും ജനങ്ങളാല്‍ തന്നെ തുടച്ച് നീക്കപ്പെടും. എന്നാല്‍ പരിഷ്‌കൃതരാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എതിര്‍പ്പുകള്‍ക്കും, പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്കും, വിയോജിപ്പുകള്‍ക്കുംസ്വയമേവ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടില്‍കുറെവര്‍ഷങ്ങളായി നിരന്തരം അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ്ഹര്‍ത്താലുകള്‍. സംഘടിതരാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും, ...

more

news corner

Playlist: ജനപക്ഷയാത്ര സന്ദേശഗീതങ്ങള്‍