എം.എം.ഹസ്സന്‍ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ചുമതല ഏല്‍ക്കും

Congress Leader, Hassan, Kerala pradesh congress committee, KPCC, KPCC IT cell, MM Hassan KPCC President, MM Indian National Congressഎ.ഐ.സി.സി.യുടെ തീരുമാനമനുസരിച്ച് കെ.പി.സി.സി. പ്രസിഡന്റിന്റെ ചുമതല നല്‍കപ്പെട്ട ശ്രീ. എം.എം. ഹസന് 26.03.2017 ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് വി.എം.സുധീരന്‍ ചുമതല കൈമാറുന്നതാണെന്ന് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി തമ്പാനൂര്‍ രവി അറിയിച്ചു.