ശുഹൈബ് വധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സത്യസന്ധമായി റിപോർട്ടിങ് നടത്തിയ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ ആക്രമിക്കാൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഗൂഢാലോചന നടത്തി എന്ന വാർത്ത ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്

ശുഹൈബ് വധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സത്യസന്ധമായി റിപോർട്ടിങ് നടത്തിയ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ ആക്രമിക്കാൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഗൂഢാലോചന നടത്തി എന്ന വാർത്ത ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. സ്വതന്ത്ര മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിന് നേരെയുള്ള അതിക്രമമാണ് ഇത് . ശുഹൈബ് വധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ വിവരങ്ങൾ പ്രതികൾക്ക് ചോർത്തി നൽകി എന്ന കണ്ണൂർ എസ് പിയുടെ വാക്കുകൾ ഇതോടോപ്പം കൂട്ടിവായിക്കേണ്ടതാണ്.
ഇത്തരം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് നിഷ്പക്ഷമായ അന്വേഷണം ഉണ്ടാകുമോ എന്നു സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ക്രമസമാധാനം പരിപാലിച്ച് അക്രമം തടയേണ്ട പോലീസ് തന്നെ അക്രമത്തിന് ഒത്താശ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ ഗൂഢാലോചനക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ പോലീസുകാർക്ക് എതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണം

https://www.facebook.com/mmhassan.inc/posts/766627973539639